مدیر امور نظارت بر تعمیرات پستها و خطوط برق منطقه‌ای گیلان: بریکر ۶۳ کیلوولت خط مسکن مهر رشت در پست شهید سیادتی تعویض و برقدار شد.
مدیر امور نظارت بر تعمیرات پستها و خطوط برق منطقه‌ای گیلان: بریکر ۶۳ کیلوولت خط مسکن مهر رشت در پست شهید سیادتی تعویض و برقدار شد.
مدیر امور نظارت بر تعمیرات پستها و خطوط برق منطقه‌ای گیلان: بریکر ۶۳ کیلوولت خط مسکن مهر رشت در پست شهید سیادتی تعویض و برقدار شد.

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان ،مهندس بابایی مدیر امور نظارت بر تعمیرات پستها و خطوط شرکت برق منطقه‌ای گیلان گفت: بریکر ۶۳ کیلوولت خط مسکن مهر رشت در پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت شهید سیادتی رشت که بعلت بارش برف سنگین و بروز خطا در خط مسکن مهر از ناحیه پل فاز s دچار انفجار شده بود پس از تعویض توسط پیمانکار تعمیرو نگهداری پستهای برق گیلان (شرکت مهندسین برق گیلان زمین) پس از انجام عملیات برکناری کلید آسیب دیده ، حمل، نصب و تست و راه اندازی کلید جدید ۶۳ کیلوولت برقدار شد.
وی افزود: پست مسکن مهر رشت پس از بروز حادثه در پست شهید سیادتی، از طریق پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت لاکان تعذیه و برقدار شده بود.