مرکز راهبری شبکه برق ایران میزان مصرف برق امروز را اعلام کرد
مرکز راهبری شبکه برق ایران میزان مصرف برق امروز را اعلام کرد
رشت_سرتوک_مرکز ملی راهبری شبکه برق ایران از افزایش قابل توجه مصرف برق امروز خبرداد.

به گزارش سرتوک به نقل از روابط عمومی، بر اساس این گزارش، با توجه به افزایش دمای ۳ تا ۶ در جه ای در کل کشور پیش بینی می شود اوج نیاز مصرف روز جاری از مرز ۵۳ هزار مگاوات عبور خواهد کرد.
میزان انرژی دریافتی برون مرزی(واردات برق) حدود ۴۸۰ مگاوات و میزان مصرف برق صنایع ۵۰۰۰ مگاوات گزارش شده است.
بر طبق این گزارش، با توجه به اوج گیری میزان مصرف برق، ” پایش مصرف ادارات” با هدف اطمینان از تامین برق مطمن و پایدار، با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
لذا، با توجه افزایش دما در روزهای آتی و افزایش نیاز مصرف برق در کشور رعایت نکات مدیریت مصرف در ساعات اوج مصرف برق که از ساعت ۱۳ تا ۱۷و ۱۹ تا ۲۳ گزارش شده و تنظیم درجه وسایل سرمایش بر روی ۲۵ درجه امری بسیار مهم و کمک کننده برای تامین برق هموطنان خواهد بود.