معاونت نظارت،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان  گیلان منصوب شد
معاونت نظارت،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان  گیلان منصوب شد
رشت_سرتوک _طی حکمی مهدی نقدی به عنوان "معاونت نظارت،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان" سازمان صمت گیلان منصوب شد.

به گزارش سرتوک طی حکمی از سوی ریاست سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گیلان ؛ مهدی نقدی به عنوان “معاونت نظارت،بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان” این سازمان منصوب شد.

شایان ذکر است ؛نقدی از مدیران خوشنام و با سابقه سازمان صمت گیلان است که می توان از مسئولیت های وی به عنوان:
رئیس اداره صمت شهرستان رضوانشهر،رئیس اداره صمت شهرستان فومن،رئیس اداره حراست سازمان صمت گیلان
نام برد.