معاون اداره کل سیاسی استانداری، گزینه اصلی تصدی فرمانداری رضوانشهر
معاون اداره کل سیاسی استانداری، گزینه اصلی تصدی فرمانداری رضوانشهر
رشت_سرتوک_بر اساس شنیده ها، حسن صمدبیگی معاون کنونی اداره‌کل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان، گزینه اصلی تصدی فرمانداری شهرستان رضوانشهر است.

در سوابق صمدبیگی علاوه بر معاونت امور بین‌الملل دفتر استاندار، معاونت اداره‌کل بازرسی استانداری و نیز فعالیت در اداره‌کل اتباع به چشم می خورد و دبیری سبک الیت کیک بوکسینگ کشور را نیز بر عهده دارد ولی هم اینک به دلیل حضور در اداره‌کل سیاسی و انتخابات استانداری، ارتباطات خوبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیدا کرده و از او به عنوان گزینه اصلی تصدی فرمانداری شهرستان رضوانشهر یاد می شود.
با توجه به آنکه محتمل است محمدمهدی مظفری فرماندار کنونی رضوانشهر در ستاد استانداری یا شهرستان دیگری مشغول فعالیت گردد؛ تکاپو برای تکیه بر کرسی فرمانداری رضوانشهر پر رنگ شده و علاوه بر صمدبیگی، از جعفر صفری معاون کنونی فرماندار ماسال و نیز محمود قاسمی معاون اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان نیز به عنوان دیگر گزینه ها البته با احتمال کمتری نسبت به صمدبیگی، نام برده می شود.