مقوله عفاف و حجاب در صنوف مقطعی نیست/ رعایت حقوق شهروندی برای مدیران صنفی الزامی است
پایگاه خبری سرتوک