مهندس بهمن داراب زاده سرپرست برق منطقه ای گیلان شد
مهندس بهمن داراب زاده سرپرست برق منطقه ای گیلان شد
مدیر عامل شرکت توانیر با صدور حکمی مهندس بهمن داراب زاده را به عنوان سرپرست شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب کرد

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان ،مهندس محمد حسن متولی زاده مدیر عامل شرکت توانیر و رئیس مجمع عمومی شرکت های تابعه توانیر با صدور حکمی مهندس بهمن داراب زاده را از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ به عنوان سرپرست شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان و با اختیارات کامل مدیر عامل منصوب کردند.
گفتنی است که بهمن داراب زاده تاکنون به عنوان معاون برنامه ریزی و تحقیقات و عضو اصلی هیات مدیره شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان مشغول به فعالیت بوده اند.
شایان ذکر است که مهندس عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۴ به افتخار بازنشستگی نائل شدند.