( نشان کرست ) نیروی دریایی به شهردار رشت اعطا شد
پایگاه خبری سرتوک