نقش حوزه تجاری در رشد ۴۵ درصدی درآمد مخابرات در سال ۱۴۰۱ 
پایگاه خبری سرتوک