نوسازی وبهسازی ناوگان حمل ونقل عمومی ضروری است
نوسازی وبهسازی ناوگان حمل ونقل عمومی ضروری است
ونوشه خراط_سرتوک_صبح امروز سید علی آقا زاده نماینده مردم رشت از سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت بازدید کرد

ونوشه خراط_ آقازاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ناوگان حمل ونقل افزود:

با توجه به اینکه خدمات سازمان حمل و نقل شهری کل شهرستان را پوشش میدهد و یکی از مهمترین دغدغه های مردم است نوسازی و بهسازی این ناوگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا اضافه کرد :برای ارائه خدمات بهتر و رعایت پروتکل های بهداشتی نیاز به تعمیر و تجهیز هر چه سریعتر اتوبوس ها وافزودن آنها به ناوگان حمل و نقل شهری بخشی از مشکلات را کاهش خواهد داد

وی درپایان یاد آور شد :با حمایت مسئولین خدمات شهری از این سازمان قطعا موجبات رضایتمندی مردم فراهم خواهد شد.

محمد نوری هریس مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر رشت نیز درادامه این بازدید خاطر نشان کرد:در حال حاضر حدود ۳۰اتوبوس به دلایل مختلفی از ناوگان اتوبوسرانی خارج شده و نیاز به تعمیر دارند
وی افزود :برای ارتقا و تجهیز ناوگان اتوبسرانی شهرستان رشت در راستای خدمات رسانی بهتر به اعتباری حدود یک میلیارد تومان نیاز داریم.
گفتنی است رعایت پروتکل های بهداشتی واستفاده از ماسک در نشست فوق ضروری بود.