پاسخگویی کاربران مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ آبفای گیلان در خارج از مرکز امکانپذیر شد
پاسخگویی کاربران مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ آبفای گیلان در خارج از مرکز امکانپذیر شد
پاسخگویی کاربران مرکز ارتباطات مردمی 122 آبفای گیلان در خارج از مرکز امکانپذیر شد

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، در راستای تاکید استاندار گیلان به دستگاه های اجرایی مبنی بر کاهش نیروهای مستقر در شرکت و اجرای طرح دورکاری، با هدف رعایت دستورالعمل های وزارت بهداشت به منظور جلوگیری از گسترش و شیوع بیماری کرونا، با ارائه خدمات فنی دفتر آمار و فناوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی، پاسخگویی کاربران مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در خارج از مرکز میسر شد.

بنا به این گزارش تعدادی از کاربران مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان گیلان از طریق دورکاری و باحضور در منزل پاسخگوی تماس های مردمی می باشند که می توان از این پتانسیل برای مدیریت تماس ها در مواقع بحران و یا در زمان هایی که حجم تماس ها در مرکز ۱۲۲ بالا باشد، استفاده نمود.

گفتنی است: این شیوه پاسخگویی در مرکز ۱۲۲ گیلان برای اولین بار در مراکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ کشور اجرا شد که هم اکنون مرکز ۱۲۲ آب و فاضلاب استان قم نیز با موفقیت این روش را مورد استفاده قرار داد.