کد اخلاق به ۱۹ عنوان از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های ارایه شده تعلق گرفت
کد اخلاق به ۱۹ عنوان از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های ارایه شده تعلق گرفت
رشت_سرتوک_در بیستمین جلسه کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399، کد اخلاق به 19 عنوان از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های ارایه شده تعلق گرفت.

به گزارش سرتوک، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ در بیستمین جلسه کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی گیلان که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه بصورت ویدیوکنفرانس با مشارکت اعضای کمیته اخلاق دانشگاه برگزار شد، هشت عنوان طرح تحقیقاتی ارسالی از مراکز تحقیقات و 10 عنوان پایان نامه مربوط به داخل دانشگاه و سه عنوان پایان نامه مربوط به خارج از دانشگاه مطرح شد و در مجموع، کد اخلاق به 19 عنوان از پایان نامه و طرح های ارایه شده تعلق گرفت.
لازم به ذکر است: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۹۹ مورد کد اخلاق برای طرح ها و پایان نامه ها در 20 جلسه کمیته اخلاق دانشگاه صادر شده است.