رشت_سرتوک_ جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت کار خود را با پرداختن به بررسی کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ آغاز کرد.

به گزارش سرتوک، جذب با بیان این که در سنوات گذشته گفته می شد بودجه توسط مرکز بسته میشود و با مناطق و سازمان ها جهت بسته شدن بودجه تشریک مساعی نمی شود؛ حال آن که در شرایط فعلی، ساز و کار تغییر کرده و مناطق و سازمانها به نوعی در تکمیل و ارائه بودجه مشارکت دارند.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی در ادامه بیان داشت: بر این باوریم که بودجه فعلی قوی نیست و اگر بودجه چهار سال قبل را با امثال مقایسه کنیم تغییران فاحش و محسوسی را در آن نمی بینیم. بویژه که در حوزه عمرانی و در بحث آسفالت در سال ۹۴ حدود ۶۰ میلیارد تومان بودجه دیده شده بود و این در شرایط بود که قیمت قیر در آن زمان ۲۰۰ هزار تومان بوده است.چگونه می توان با قیمت قیر ۷ میلیون تومانی جوابگوی نیازهای شهر و رشتوندان گرامی بود.

جذب در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: با بودجه ای که مدیران محترم شهرداری به شورا ارائه داده اند یقینا با مشکل روبرو می شویم و دامنه این مشکلات برای برخی از مناطق بویژه مناطق ۴ و۵ که جزو مناطق کم برخوردار نیز می باشند بیشتر احساس خواهد شد.

زاهد نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت بیان داشت:مقدار بودجه بزرگ شده است ولی میزان درآمد محقق نشده است و این نوع نگرش بدلیل اتفاقی بود که در سالهای ۹۲-۹۳ افتاده است. پس از آن سالها بود که بودجه عمرانی تعریف گردید که قابل تحقق نبود.

زاهد در ادامه صحبتهایش افزود: فاصله بودجه مصوب و محقق بالا ۴۰% بوده است و این عدد بسیار زیاد است. تا دیروز بودجه در مرکز بسته میشد و مناطق کمترین دخالت را در ارائه آن داشتند حال آنکه بودجه امروز انگیرشی است و در مناطق بسته میشود و مدیران در تکمیل و ارائه آن نقش ایفا می کنند. و این موضوع باعث نگرشی دقیقتر در بسته شدن بودجه ای با ضریب خطای کمتر میشود.

حاجی پور دیگر عضو شورای اسلامی شهر رشت و رییس کمیسیون حمل، نقل و ترافیک شهری بیان داشت: بخش حمل، نقل و ترافیک از شرایط بسیار بدی برخوردار است، تحت این شرایط چگونه میتوان پذیرفت که در برخی حوزه ها میزان بودجه در مقایسه با سال قبل به میزان ۵ برابر کاهش یافته است.
حاجی پور در ادامه افزود: می باید بودجه ارائه شد بازنگری و اصلاح گردد.

عاقل منش دیگر عضو شورای شهر حاضر در جلسه کمیسیون بیان داشت: باید با توجه به اتفاقات اخیر در برخی مناطق در خصوص نسق سازها قبل از بروز انفجار یا حادثه ای ناگوار و در بازه زمانی کوتاه بحث صدور پروانه ساخت را در خصوص این افراد حل کنیم.

چراغی سرپرست مدیریت برنامه و بودجه شهرداری رشت در ادامه جلسه کمیسیون بیان داشت: بودجه ۱۲۴۰ میلیارد تومانی بابت درآمدها به مجموعه شورا ارسال و از این مبلغ، درآمد اعلام شده در سه فصل درآمدی پایدار را به مقدار ۵۰۲ میلیارد اعلام کردیم که در این خصوص با ۷۰% رشد مواجه بودیم و بخش ارزش افزوده با ۱۴% رشد به ۱۰۲ میلیارد تومان رسید. در آمدهای حاصل از مال الاجاره ۳۰ میلیارد تومان بوده که ۵۰% کاهش نسبت به سال گذشته داشته و دلیل آن نیز عدم تهاتر و سیاستهای سازمان سرمایه گذاری و دید جدید مدیران در برنامه ریزی بوده است.

وی در ادامه صحبتهایش بیان داشت:مبلغ حاصل از فروش اموال ۲۵۲ میلیارد بوده که ۱۶۲% افزایش نسبت به سال ۹۹ داشته و دلیل آن پروژه های عمرانی بوده که اعتبار آن از محل فروش اموال تامین شده است.

چراغی در بخش دیگری از صحبتهایش اظهار داشت: درآمدهای مناطق از محل صدور پروانه ۶۰ میلیارد بوده است که ۴/۸۳ % کل بودجه را شامل میشود و درآمد حاصل از مازاد برتراکم ۱۵۲ میلیارد تومان بوده است در خصوص جمع آوری زباله ۱۷میلیارد تومان که معادل ۱/۴% کل بودجه و در حوزه نوسازی ۷۴ میلیارد تومان که معادل ۶% کل بودجه و از محل کمیسیون ماده ۱۰۰؛ ۲۵۷ میلیارد تومان که معادل ۲۰% کل بودجه می باشد.

و این در حالی بوده است که در سال ۹۹ با بودجه ۹۹۰ میلیارد از محل ماده ۱۰۰؛ ۲۱۷ میلیارد وصولی داشته ایم.

خرمدل مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت و از حاضرین در جلسه بیان داشت: درآمد ۱۰ ماه و ۲۴ روز و میزان وصولی مرکز، به ۵۹۰ میلیارد رسیده است که ۱۰% نسبت به بودجه کاهش داریم که آن هم با آمدن اسناد خزانه از مناطق و مرکز تحقق پیدا می کند.

خرمدل در ادامه افزود: در منطقه ۱ در ۱۰ ماه و ۲۴ روز سپری شده از سال ۹۹؛ ۲۲۴ میلیارد وصولی داشته ایم که معادل ۱۳% نسبت به بودجه رشد داشته ایم و میزان پیش بینی شده برای آن ۲۱۹ میلیارد بوده است

در منطقه ۲؛ ۵۸ میلیارد وصولی داشته ایم که ۱۱% کاهش در منطقه داشته ایم و این در حالیست که مقدار پیش بینی شده ۶۵/۵ میلیارد بوده است. در منطقه ۳ میزان وصولی معادل ۴۸ میلیارد بوده که ۱۹% رشد در مقایسه با ۴۰/۵ میلیارد پیش بینی شده بوده است.

همچنین در منطقه ۴ میزان وصولی ۵۹/۸ میلیارد تومان بود است که با ۴۶% رشد در این حوزه با توجه به مبلغ ۴۰/۹ میلیارد تومان پیش بینی شده مواجه بوده ایم و در منطقه ۵ میزان وصولی ۲۶/۵ میلیارد بوده است که ۳۱% رشد با توجه به ۲۰/۲ میلیارد تومان پیش بینی شده بوده است. و در نهایت در مرکز مقدار وصولی ۱۴۸ میلیارد تومان بوده است که با ۴۷% کاهش در مقایسه با ۲۸۱ میلیارد تومان پیش بینی شده بوده است

درادامه جلسه هر یک از مدیران مناطق پنج گانه توضیحاتی را در خصوص میزان وصول و درآمد حاصله تا پایان ۱۰ ماه و ۲۴ روز سال ۹۹ و پیش بینی بودجه ۱۴۰۰ و وضعیت پروژه های در اولویت و در دست اقدام و دلایل کاهش و افزایش رشد بودجه با توجه به ویژگیهای منحصر بفرد هر منطقه ارائه کردند.