کودکان شهر از مرحله نوجوانی عبور کرده و به دوره جوانی یا میانسالی رسیده‌اند
پایگاه خبری سرتوک