یادداشت حمید اصغری؛  دلالان انتخاباتی و پول‌های کثیف؛ دودی که به چشم مردم می‌رود
یادداشت حمید اصغری؛  دلالان انتخاباتی و پول‌های کثیف؛ دودی که به چشم مردم می‌رود
حمید اصغری کارشناس رسانه در یادداشتی نوشت: اخیراً شاهد حضور با قصد و غرض برخی از لیدرهای انتخاباتی در کنار کاندیداها هستیم افرادی که توسط سرشاخه‌های اصلی خود در قالب تیم سازمان‌یافته به میدان انتخابات ورود کرده و به دنبال امیال شخصی‌شان هستند.

🖊  یادداشت حمید اصغری:این روزها اگر بر نحوه عملکرد و رفتار برخی از لیدرهای انتخاباتی یا سرشاخه‌های اصلی آنان که اتفاقاً در شهرمان هم نام و نشانی داشته و دم از طرفداری می‌زنند تمرکز کنیم مشخص می‌شود که آقایان از قبل تیم‌سازی کرده‌اند و تنها برای رسیدن به امیال شخصی خود تلاش می‌کنند.
کرسی مجلس، امانتی الهی است که به وسیله مردم و با اعتماد و رأی آن به دست می‌آید اما هستند افرادی که برای متصل کردن خود به این صندلی و تصاحب آن از هر راهی وارد شوند حتی با تهیه و تدارک یکسری لیدر انتخاباتی و تیم تا لااقل بتوانند در این وانفسا خودشان را به کاندیدایی مشخص بچسبانند.
اما مشخص نیست که قصد و غرض و هدف نهایی این دسته از افراد که خودشان در پشت پرده حضور دارند و افراد و تیم‌های خود را به کاندیداهای انتخابات مجلس نزدیک می‌کنند چیست.
مردم خادمان و خدمتگذاران خود را به خوبی می‌شناسند و هرگز خدمت صادقانه را از یاد نمی‌برند بنابراین تلاش افرادی که در آرزو و سودای اتصال به صندلی مجلس حالا از هر طریق و روشی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم هستند بی‌فایده است.
کاش مشخص شود که این افرادی که در پوشش لیدری و در قالب تیم‌های سازمان یافته به کاندیداهای انتخابات مجلس نزدیک می‌شوند آیا در قول و سخن خود صادق‌اند یا اینکه فقط آمده‌اند تا بستر را برای چسباندن سرشاخه اصلی خود به کاندیدای مورد نظر فراهم می‌کنند.
تاریخ پر از افراد و چهره‌های ریز و درشتی است که با ریاکاری و فریب قصد تصاحب جایگاه و مقامی را داشتند که شکست خورده و به آن نرسیدند بنابراین به این دسته از لیدرهای انتخاباتی و سرشاخه‌های اصلی آنان توصیه می‌کنم دست از این قبیل تلاش‌های نافرجام بردارند.