یک پارچه سازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی کمبودها را رفع می کند
یک پارچه سازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی کمبودها را رفع می کند
رشت_سرتوک_نماینده مردم بندر انزلی درمجلس شورای اسلامی گفت: یک پارچه سازی شرکت های آب وفا ضلاب شهری و روستایی باعث کنترل شبکه ای و کاهش مشکلات مردم می شود.

به گزارش سرتوک، اختصاصی پایگاههای خبری سرتوک و خط گیلان ،دکتر احمد دنیامالی بااشاره به پروژه یک پارچه سازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی افزود: اساسا در استان هایی مانند گیلان و مازندران که روستا ها نزدیک به شهر ها و نزدیک به هم هستند این شرایط باعث کنترل شبکه ای روستا ها می شود.

نماینده مردم بندر انزلی اضافه کرد: وقتی شرکت آب وفاضلاب روستایی به صورت مستقل بودبا نارضایتی های مردمی اعم از قطعی آب و… مواجه بودیم اما با اجرای پروژه یک پارچه سازی برای مثال با یک خط لوله ده کیلومتری در غرب انزلی به راحتی تمام روستاهای این بخش را می توانیم به شبکه آب شهری متصل کنیم.

دکتر دنیامالی با توجه به اهمیت روستا ها وبرشمردن نقش مهم آنان در تولیدات موردنیاز استان وکشور گفت:منابع تامین آب کشور قطعا باید با اولویت برای روستاها اختصاص داده شود تا بتوان ضمن جلوگیری ازمهاجرت روستاییان به شهرها ،بافت وساختار روستا ها را حفظ کنیم

وی یاد آور شد:به طور کل در بیشتر روستاها چاهای ساده و متعدد وجود داشت و هزینه مخازن و نگه داری آنها بسیار سنگین بود و علاوه برآن آب آشامیدنی آنان نیز از کیفیت همانند آب شهری برخوردار نبود در چنین شرایطی قطعا یک پارچه سازی ومدیریت واحد راهکار مناسبی است

دکتر دنیا مالی نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت : یک پارچه سازی بسیار خوب است و امیدوارم در این شرایط آب روستایی بیشتر مورد توجه باشد.