۳۰۰۰جلد یار مهربان به کتابخانه شهید باقرالعلوم(ع) زندان مرکزی رشت اهدا شد 
پایگاه خبری سرتوک