۳۵۰میلیارد ریال ازمطالبات طرف های قرارداد بابیمه سلامت استان گیلان پرداخت شد
۳۵۰میلیارد ریال ازمطالبات طرف های قرارداد بابیمه سلامت استان گیلان پرداخت شد
مدیرکل بیمه سلامت استان گیلان گفت: باتلاش وپیگیری های مهندس موهبتی رییس هیئت مدیره ومدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران مبلغ 350میلیارد ریال ازمطالبات طرف های قرارداد بابیمه سلامت پرداخت شد.

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش خط گیلان ،دکتراکبری گفت: باتلاش وپیگیری های مهندس موهبتی رییس هیئت مدیره ومدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران مبلغ ۳۵۰میلیارد ریال ازمطالبات طرف های قرارداد بابیمه سلامت پرداخت شد.

مدیرکل بیمه سلامت استان گیلان افزود : این پرداختیها شامل ۱۵۰میلیارد ریال برای داروخانه های استان می باشد و۲۰۰ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی (بیمارستانهای دولتی) پرداخت شده است که درمجموع درسال۹۸ بالغ بر۳۰۱۳ میلیاردریال به موسسات طرف های قرارداد دراستان گیلان پرداخت گردید.

براساس آخرین آمار هم اکنون ۱/۴۰۶/۲۰۹ نفر درگیلان درپنج صندوق کارکنان دولت ، بیمه همگانی ، بیمه روستایی وبیمه سایراقشار وایرانیان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و۱۷۰۹موسسه اعم ازپزشکان بیمارستانهای دولتی وخصوصی درمانگاهها وآزمایشگاه ها رادیولوژی ، داروخانه وغیره طرف قرارداد بابیمه سلامت استان هستند.