راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا از سوی شهرداری رشت
راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا از سوی شهرداری رشت
سامانه هوشمند مدیریت پسماند و اپلیکیشن جامع اطلاع رسانی و راهنمای “ تفکیک زباله از مبدا “ توسط شهرداری رشت راه اندازی خواهد شد.

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، جلسه بررسی و بازگشایی فراخوان سرمایه گذار راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت پسماند و اپلیکیشن جامع اطلاع رسانی و راهنمای تفکیک زباله از مبدا ، در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت با حضور حاج محمدی شهردار، احمد رمضانپور رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا، ریاست این سازمان، معاونت مالی و اقتصادی شهرداری، ریاست شرکت کود آلی گیلان و دیگر مدیران و سرمایه گذاران مربوطه برگزار شد.

در این جلسه تمامی پیشنهادهای ارائه شده در خصوص این فراخوان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا با بررسی تمامی موارد و مشخصات فنی و با توجه به بهره وری اقتصادی و فرهنگی مطلوب، سامانه هوشمند مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا برای رفاه حال و ارائه خدمات هر چه بیشتر به شهروندان و همچنین توسعه فرهنگ تفکیک زباله از مبدا راه اندازی گردد.

مبحث تفکیک زباله از مبدا اصلی ترین و مهمترین گام در ساماندهی زباله های شهری است که مشارکت جمعی شهروندان را می طلبد تا مجموعه مدیریت شهری و شهرداری را در این راه همراهی نمایند.