توصیه های فنی جهاد کشاورزی برای کاهش اثرات سرمازدگی باغات گیلان
توصیه های فنی جهاد کشاورزی برای کاهش اثرات سرمازدگی باغات گیلان
توصیه های فنی جهاد کشاورزی برای کاهش اثرات سرمازدگی باغات گیلان

 

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان؛ معاونت بهود تولیدات گیاهی در توصیه ای خطاب به باغداران در شرایط کاهش شدید دما برای حفظ محصولات خود اعلام کرد؛

۱- حضور دایم نگهبان و مسئول فنی جهت کنترل سیستم حرارتی و روشنایی در واحد تولیدی در شب های برفی و یخبندان
۲- هرس درختانی که در سایه انداز گلخانه ها قرار گرفته اند به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از شکستگی تنه و شاخه درختان به علت سنگینی برف
۳- برف روبی مداوم به منظور جلوگیری از انباشت بار برف در گلخانه های سنتی و چوبی
۴- پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از یخ زدگی بستر کشت و مواد اولیه تولید بستر کشت قارچ خوراکی