سید علی آقازاده در حضور ورزشکاران،نام آوران و ملی پوشان شهرستان رشت:   بزرگترین آسیب جامعه ورزشی نگاه منفعت طلبانه به ورزش است.
سید علی آقازاده در حضور ورزشکاران،نام آوران و ملی پوشان شهرستان رشت:   بزرگترین آسیب جامعه ورزشی نگاه منفعت طلبانه به ورزش است.
سید علی آقازاده در حضور ورزشکاران،نام آوران و ملی پوشان شهرستان رشت: بزرگترین آسیب جامعه ورزشی نگاه منفعت طلبانه به ورزش است.

‍سید علی آقازاده با تاکید بر فعالیتهای فرهنگی و نظامی خود خاطرنشان کرد: من امروز علیرغم داشتن سبقه نظامی خود، بیش از هر چیزی به فعالیتهای فرهنگی خود می بالم و همواره در تصمیم گیری های خود سعی بر آن داشتم تا از مشورت دوستان بهره مند شوم و با نگاه تشویقی باعث رشد بالندگی افکار دوستان باشم.

وی افزود: هر ورزشکار و عنصر فرهنگی و میدانی با تحمل مرارت ها به اجتهاد ورزشی می رسد و میراث گرانبهای عدالت و مردانگی را به ارث می گذارد.

وی با تاکید بر انجام فعالیت های میدانی خود از دهه ۴۰ اذعان داشت: امروز متاسفم که با ظرفیتهای تخصصی و ورزشی با وجود همه مرارت ها و مشقت ها معامله می شود و کار حرفه ای دوستان مورد هتک حرمت قرار می گیرد و آنچه که مورد شان و لیاقت نیروهای حرفه ای ورزشی و به عبارتی مجتهدان اجتماعی است زیر سوال می رود و متاسفانه نیروهای ورزشی ما توان دستیابی به حق خود را ندارند.

سیدعلی آقازاده خاطرنشان کرد: امروز بر محیط های ورزشی جفا می شود و عده ای از بیرون با نگاه طمعکارانه به ورزش نگاه می کنند.

وی اذعان داشت: در دوره نمایندگی اینجانب همواره به ورزش اولویت می دادم و از تجاوز به حقوق مردم جلوگیری می کردم، اما همواره کسانی که دارای قدرت هستند با بهره برداری نامشروع به حقوق مردم تجاوز می کنند. لذا باید با همدلی و همراهی به سالم سازی محیط های مدیریتی بپردازیم چرا که محیط مدیریتی باید مدافع حقوقی مردم باشند.

او در ادامه با تاکید بر اینکه مدیران بازداشت شده ذاتا” متخلف نبوده اند گفت: این مدیران با وجود ضعف هایی که داشتند تحت تاثیر و فشار مدیران بالادستی قرار گرفته و فعالیتهای نامشروع مدیریتی داشته اند‌ و امید است در آینده نسبت به سالم سازی عرصه های مدیریتی و علی الخصوص عرصه های مدیریت ورزشی گام های مثبتی برداشته شود.