بازدید و امدادرسانی رییس دبیرخانه ستاد مدیریت بحران بهزیستی کشور و مدیر کل بهزیستی گیلان از مناطق درگیر برف شهرستان صومعه سرا
بازدید و امدادرسانی رییس دبیرخانه ستاد مدیریت بحران بهزیستی کشور و مدیر کل بهزیستی گیلان از مناطق درگیر برف شهرستان صومعه سرا
بازدید و امدادرسانی رییس دبیرخانه ستاد مدیریت بحران بهزیستی کشور و مدیر کل بهزیستی گیلان از مناطق درگیر برف شهرستان صومعه سرا

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش دفتر روابط عمومی بهزیستی گیلان ،بیست و پنجم بهمن ماه حضور جهادی رییس دبیرخانه ستاد مدیریت بحران بهزیستی کشور دکتر کاظم زاده ، مدیرکل بهزیستی گیلان دکتر نحوی نژاد و رییس ستاد بحران و پدافندغیرعامل بهزیستی گیلان امام پناهی و هیات همراه جهت امداد رسانی و بازدید از میزان تخریب مناطق درگیر برف شهرستان صومعه سرا ، بخش تولم شهر ، روستای لیفشاگرد