تولید و توزیع یک تن محلول ضدعفونی کننده بصورت رایگان برای استفاده بیمارستان های استان
تولید و توزیع یک تن محلول ضدعفونی کننده بصورت رایگان برای استفاده بیمارستان های استان
شرکت آرامیس هنر پارسی از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد شهرستان رودبار اقدام به تولید و توزیع یک تن محلول ضدعفونی کننده بصورت رایگان برای استفاده بیمارستان های استان نمود.

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _شرکت آرامیس هنر پارسی از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد شهرستان رودبار اقدام به تولید و توزیع یک تن محلول ضدعفونی کننده بصورت رایگان برای استفاده بیمارستان های استان نمود.

با توجه به شیوع بیماری کوید- ۱۹ و کمیاب شدن محلول های ضدعفونی کننده، آقای محمد مستوفی مدیر عامل محترم شرکت آرامیس هنر پارسی یکی از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد شهرستان رودبار اقدام به تولید و توزیع یک تن محلول ضدعفونی کننده بصورت رایگان برای استفاده بیمارستان های استان نمود. و طی برنامه ریزی و هماهنگی این محموله در اختیار بیمارستان ها قرار گرفت.