یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 28 February , 2021
اداره کل منابع طبیعی استان گیلان،آبخیزداری،سرتوک
دیدار مشترک دکتر محسن یوسف پور مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گیلان و دکتر احمد رضی،رئیس و مدیران دانشگاه گیلان استان ۱۹ آبا ۱۳۹۸

دیدار مشترک دکتر محسن یوسف پور مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گیلان و دکتر احمد رضی،رئیس و مدیران دانشگاه گیلان استان

دیدار مشترک دکتر محسن یوسف پور مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گیلان و دکتر احمد رضی،رئیس و مدیران دانشگاه گیلان استان

سرپرست معاونت فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان :۲۷پروژه آبخیزداری برای جلوگیری از بروز سیل در گیلان اجرا می‌شود ۱۵ مهر ۱۳۹۸

سرپرست معاونت فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان :۲۷پروژه آبخیزداری برای جلوگیری از بروز سیل در گیلان اجرا می‌شود

سرپرست معاونت فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان :27پروژه آبخیزداری برای جلوگیری از بروز سیل در گیلان اجرا می‌شود