انعقاد تفاهم نامه مشترک ،سرتوک،گیلان، شهرداری رشت ،پژوهشگاه رنگ
پایگاه خبری سرتوک