تفاهم نامه توسعه و اجرای شبکه فیبر نوری ،مخابرات منطقه گیلان ،مجتمع تجاری و فرهنگی سیتادیوم رشت ،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک