یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 28 February , 2021
جهاد کشاورزی گیلان،مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان ، صنعت نوغانداری کشور، نهال توت اصلاح شده ،سرتوک
آغاز برداشت توت فرنگی در گیلان ۱۹ ارد ۱۳۹۹

آغاز برداشت توت فرنگی در گیلان

سرتوک_مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: برداشت توت فرنگی در زمین‌های کشاورزی و گلخانه‌های گیلان آغاز شده است.

تولید ۴۰۰ هزار اصله نهال توت در سال آینده ۲۵ فرو ۱۳۹۹
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان;

تولید ۴۰۰ هزار اصله نهال توت در سال آینده

سرتوک _مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: به منظور حفظ صنعت نوغانداری کشور، تولید۴۰۰ هزار نهال توت اصلاح شده رقم کن موجی در سال آینده برنامه ریزی شده است.