رشت_،سرتوک ،سید علی طبائی ،مدیر شعبه بیمه آتیه سازان حافظ گیلان
پایگاه خبری سرتوک