مدیرکل صمت گیلان ، همایش گرامیداشت، روز اصناف،سرتوک
پایگاه خبری سرتوک