پنج شنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 25 February , 2021
مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان،دکتر شهدی نژاد،عملکرد،ویزیت،رتبه برتر،سرتوک
مدیریت درمان استان گیلان لوح سپاس دریافت نمود ۲۶ فرو ۱۳۹۹
از سوی کارشناسان اداره کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان؛

مدیریت درمان استان گیلان لوح سپاس دریافت نمود

سرتوک _براساس ارزیابی کارشناسان اداره کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان ، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان به خاطر اجرایی شدن فرهنگ حقوق شهروندی لوح سپاس گرفت.

مدیریت درمان گیلان در ردیف ۵ رتبه کشوری ویزیت از مسیر ارجاع سازمان قرار گرفت ۰۷ دی ۱۳۹۸

مدیریت درمان گیلان در ردیف ۵ رتبه کشوری ویزیت از مسیر ارجاع سازمان قرار گرفت

مدیریت درمان گیلان در ردیف 5 رتبه کشوری ویزیت از مسیر ارجاع سازمان قرار گرفت