یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 28 February , 2021
مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،گیلان،رئوس برنامه ها،علیرضا قانع،اطلاع رسانی،تبلیغات،جشنواره،بازدید،سرتوک
پروژه ای برای آسایش شهروندان رشت ۰۱ شهر ۱۳۹۹

پروژه ای برای آسایش شهروندان رشت

رشت_سرتوک_پروژه ای برای آسایش شهروندان رشت

حضور علیرضا قانع در وبینار شهرهای یونسکو با مشارکت بیش از ۱۵۰ شهر از کشورهای مختلف جهان ۰۹ تیر ۱۳۹۹

حضور علیرضا قانع در وبینار شهرهای یونسکو با مشارکت بیش از ۱۵۰ شهر از کشورهای مختلف جهان

سرتوک_ پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۹ وبینار شهرهای یونسکو با شرکت بیش از ۱۵۰ شهر جهان و با حضور علیرضا قانع مدیر برنامه های یونسکو در شهر خلاق رشت برگزار شد.

برنامه عملیاتی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت تقدیم شهردار گردید ۰۷ ارد ۱۳۹۹

برنامه عملیاتی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت تقدیم شهردار گردید

سرتوک _رئوس فعالیتها و برنامه های پیشنهادی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در سال ۱۳۹۹ از طرف علیرضا قانع به دکتر حاج محمدی شهردار رشت ارائه و تقدیم شد.