پنج شنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 25 February , 2021
منطقه آزاد انزلی،سرتوک
موافقت اتصال ریل به مجتمع بندری کاسپین بین منطقه آزاد انزلی و شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های توسعه حمل و نقل کشور منعقد شد ۳۱ تیر ۱۳۹۸

موافقت اتصال ریل به مجتمع بندری کاسپین بین منطقه آزاد انزلی و شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های توسعه حمل و نقل کشور منعقد شد

موافقت اتصال ریل به مجتمع بندری کاسپین بین منطقه آزاد انزلی و شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های توسعه حمل و نقل کشور منعقد شد

ترانزیت کالاهای قزاقستان به ترکیه و بالعکس، از طریق بندر کاسپین در استان گیلان ۲۵ تیر ۱۳۹۸

ترانزیت کالاهای قزاقستان به ترکیه و بالعکس، از طریق بندر کاسپین در استان گیلان

ترانزیت کالاهای قزاقستان به ترکیه و بالعکس، از طریق بندر کاسپین در استان گیلان ا