آبفای گیلان در جشنواره ارزیابی عملکرد وزارت نیرو حائز رتبه شد
آبفای گیلان در جشنواره ارزیابی عملکرد وزارت نیرو حائز رتبه شد
رشت_سرتوک_روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان برای دومین سال متوالی در جشنواره ارزیابی عملکرد وزارت نیرو به رتبه سوم در رشته فرهنگ سازی و آموزش همگانی دست یافت

به گزارش سرتوک به نقل از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، طی جلسه ویدئوکنفرانسی با حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو و مدیران عامل صنعت آب و برق کشور، از برگزیدگان دومین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق تقدیر شد.
بنا به این گزارش در دومین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق، آثار ارسالی از ۱۳۲ شرکت در سطح وزارت نیرو در ۱۴ بخش مورد ارزیابی قرار گرفت که دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در رشته فرهنگ سازی و آموزش همگانی مقام سوم را کسب نمود.
گفتنی است، لوح تقدیر و تندیس دومین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌های صنعت آب و برق کشور از سوی مدیران عامل هر شرکت بصورت همزمان پس از معرفی برگزیدگان این جشنواره از سوی وزارت نیرو در جلسه ویدئوکنفرانسی اهداء شد.