آغاز واکسیناسیون کارکنان مخابرات منطقه گیلان
آغاز واکسیناسیون کارکنان مخابرات منطقه گیلان
رشت_سرتوک_طی هماهنگی صورت گرفته با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، کارکنان بخشهای مختلف مخابرات منطقه گیلان ، اولین دوز واکسن کرونا را دریافت نمودند .

به گزارش سرتوک به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ، طبق هماهنگی صورت گرفته با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، کارکنان بخش های مختلف فنی ، تجاری ، اداری ، ۱۱۸ ، ترابری ، مدیریت شهرستان رشت و ساختمان مرکزی مخابرات منطقه گیلان واکسینه شدند.

این واکسیناسیون با همکاری فرماندهی سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان ، اداره روابط عمومی و فرماندهی پایگاه شهید منتظری مخابرات منطقه گیلان آغاز شده و در جریان آن کلیه کارکنان رسمی ، قراردادی و بخش خصوصی اولین دوز واکسن کرونا را دریافت می نمایند .

سیدبزرگ سیدحسینی رئیس اداره روابط عمومی ضمن تقدیر و تشکر از جناب سرهنگ رضا رنجبر فرماندهی سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان گفت : طرح واکسیناسیون کارکنان مخابرات منطقه گیلان در ادارات شهرستان ها و مراکز مخابراتی باقی مانده نیز به مرور زمان انجام خواهد شد.