آماده سازی ماشین آلات سازمان برای فصل زمستان ضروری است
آماده سازی ماشین آلات سازمان برای فصل زمستان ضروری است
رشت_سرتوک_شهردار رشت در بازدید سرزده از اداره فنی و اجرایی سازمان عمران گفت:میزان آمادگی خودروهای ویژه برای روزهای احتمالی بحرانی در فصل زمستان ضروری ومهم است.

به گزارش سرتوک ،به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت از اداره فنی و اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری بازدید نمود.

این بازدید به منظور بررسی وضعیت ماشین آلات سازمان و میزان آمادگی خودروهای ویژه برای روزهای احتمالی بحرانی در فصل زمستان صورت گرفت.

در این بازدید شهردار رشت بر اورهال نمودن و تعمیر خودروهای فرسوده و آمادگی خودروهای ویژه برف روبی تاکید کرد.

سید محمد احمدی ضمن تقدیر از رئیس سازمان عمران به واسطه آسفالت معابر شهر، گفت:: سازمان عمران، پیشانی شهرداری است و انتظارات از این سازمان زیاد است.

وی بر آمادگی ماشین آلات ویژه برف روبی برای روزهای بحران تاکید کرد و خطاب به مسئول اداره فنی و اجرایی گفت: نظارت بر وضعیت ماشین ها و تعمیر و اورهال نمودن ماشین های راهسازی مستقر در این اداره ضروری است.

شهردار رشت همچنین از زحمات شبانه روزی کارکنان این اداره نیز تقدیر کرد و از دیگر بخش های این اداره همچون بخش تولیدات بتنی بازدید نمود.