ارائه خدمات بهینه از اهداف یک پارچه سازی آبفای شهری و روستایی است
ارائه خدمات بهینه از اهداف یک پارچه سازی آبفای شهری و روستایی است
رشت_سرتوک_ نماینده مردم شهرستان رشت گفت : درحال حاضر از سد های شهر بیجار و منجیل در تامین آب مناطق روستایی استفاده می شود وعلاوه بر آن یک شبکه آبرسانی در حال احداث است که بااتمام آن مشکل اساسی آب شهری و روستایی شهرستان و شهرهای نزدیک به آن برطرف می شود .

به گزارش سرتوک ، اختصاصی پایگاههای خبری خط گیلان وسرتوک، سید علی آقازاده با اشاره به روند یک پارچه سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهر و روستایی با توجه به تصمیم دولت، افزود: یک پارچه سازی آبفای شهری و روستایی یک تدبیر درون سازمانی بوده و هدف وزارتخانه از این طرح وحدت مدیریت در شبکه‌های آبی شهری و روستایی است.

مدیریت واحد درشبکه های آبرسانی
وی با اشاره به اینکه مدیریت واحد در شبکه های آبرسانی از این نظر دارای محاسن بوده که با الحاق وترکیب ظرفیت های آبرسانی اقدامات موثری در این حوزه صورت بگیرد، گفت: تامین آب شرب شهری و روستایی از موضوعات بسیار مهمی است که وزارت نیرو برای رسیدن به شرایط مطلوب باید تلاش مضاعف کند.

نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: آب شهری و روستایی هر دو از یک خانواده بوده و ساختار جدید برای تسریع در خدمات رسانی و استفاده مطلوب و کارآمد از اموال و نیروی انسانی هر دو مجموعه جدید ایجاد شده‌است.

وی با بیان اینکه ممکن است در اوایل هر کاری ناهماهنگی هایی وجود داشته باشد ، اما کندی در عملکرد قابل پذیرش نیست، گفت: یکپارچه سازی با هدف چابک‌سازی و ارائه خدمات بهینه هدف‌گذاری شده است برای تحقق اهداف یکپارچه سازی مشکلات وموانع باید هرچه سریعتر برطرف شود تا مردم از خدمات مطلوب بهره مند شوند

آقازاده با اشاره به اهمیت توسعه روستاها و تبدیل شدن آنها به شهر خاطرنشان کرد: چیزی حدود ۳۵ درصداز جمعیت کشور ،روستایی وروستا نشین هستند و روستاها با گسترش و توسعه به شهر تبدیل شده‌اند لذا انسجام این مجموعه می‌تواند تأثیر شایان توجهی در تامین آب شرب روستایی و شهری داشته باشد تا همه مشترکین در شهر وروستا از خدمات یکسانی برخوردار شوند

وی افزود: باارائه خدمات مطلوب به روستاییان ورسیدگی هرچه بیشتر به روستاها ازمهاجرت بی رویه به شهرها کاسته می شود ومهم تر از همه به چرخه تولید که عامل پایداری ثبات اقتصادی وتوسعه ، دست پیدا می کنیم .