اصلاح و توسعه ۳ هزار متر شبکه توزیع آب شرب در سطح شهرستان رودبار   
پایگاه خبری سرتوک