اطلاعیه مهم شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
اطلاعیه مهم شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
اطلاعیه مهم شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

قابل توجه هم استانی های گرامی

با توجه به برودت و سرمای هوا و افزایش بی سابقه مصرف گاز و انواع انرژی در کشور و محدودیت تامین سوخت نیروگاه ها، خواهشمند است به منظور پیشگیری از قطع برق، حتی المقدور نسبت به کاهش حداقل ۲۰ درصد مصرف برق و گاز خود از امروز تا دوهفته آینده همکاری نمایید.

خاطرنشان می سازد که با مصرف صحیح برق، می توان در مصرف گاز نیز صرفه جویی نمود چرا که بخش عمده سوخت نیروگاه های کشور از گاز طبیعی تامین می شود.

دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان