افزایش ارائه خدمات به مردم با تعامل متقابل تداوم می یابد
افزایش ارائه خدمات به مردم با تعامل متقابل تداوم می یابد
رشت_سرتوک_مدیر مخابرات منطقه گیلان دردیداربا شهردار منطقه یک رشت گفت:تعامل و همکاری مطلوب مخابرات و شهرداری از قدمت دیرینه برخورداراست.

به گزارش سرتوک، به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان به منظور گسترش همکاری بیشتر و تعامل متقابل ، علیرضا پارسائی مدیر مخابرات منطقه گیلان با مهیار برنجی شهردار منطقه یک رشت در نشستی مشترک دیدارکردند

در این دیدار پارسائی از عملکرد مخابرات منطقه گیلان و وضعیت شاخص های ارتباطی استان و پروژه های متعددی که توسط مخابرات برای توسعه زیرساختهای ارتباطی استان در دست اقدام است گزارشی ارائه داد

مدیر مخابرات منطقه گیلان افزود: تعامل و همکاری مطلوب مخابرات و شهرداری از قدمت دیرینه برخورداراست و امیدواریم با گسترش همکاری بیشتر دو سازمان، زمینه افزایش ارائه خدمات مطلوب تر به مردم استان فراهم شود .

همچنین در این نشست موضوعاتی چون اجرای صدور مجوز های حفاری ( توسعه FTTH ) نیز مطرح شد .