اقدامات شهرداری رشت در خصوص ساماندهی پسماند سراوان را دلگرم کننده است
پایگاه خبری سرتوک