امکان انتخاب صد رشته در چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری
امکان انتخاب صد رشته در چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری
رشت_سرتوک_معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از امکان انتخاب صد رشته در چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری خبر داد.

به گزارش سرتوک به نقل از وبدا، دکتر ابوالفضل باقری فرد با اعلام این خبر افزود: بر اساس تصمیم آخرین نشست شورای پزشکی و تخصصی با حضور تمام روسای دانشگاهها و دانشکده های پزشکی سراسر کشور، محدودیت انتخاب رشته توسط دستیاران برداشته شد.

وی در ادامه گفت: همانطور که در دفترچه چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری آمده به جهت تسهیل انتخاب رشته بر اساس نمرات، ضرایب دروس حذف و هر داوطلب میتواند بر اساس علاقه، صد رشته را انتخاب کند.

معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت با بیان این که در راستای تامین متخصص در تمام تقاط کشور خصوصا استانهای کم برخوردار، در سال جاری پس از چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری برای اولین بار در کشور، پذیرش دستیار تخصصی بومی در رشته های مورد نیاز توسط دانشگاههای علوم پزشکی خواهیم داشت، افزود: یعنی ضمن تفویض اختیار به دانشگاهها در چهارچوب مشخص برای جذب دستیار بومی منطقه در رشته های مورد نیاز، این امکان فراهم خواهد شد که متقاضیان بومی در یک استان پس از طی رقابت علمی و عملی در همان استان، وارد رشته های تخصصی شده و پس از پایان دوره، به تعهدات و خدمات خود در همان متطقه بعنوان متخصص ادامه دهند.

دکتر باقری فرد در پایان افزود: به عبارت دیگر امسال به غیر از پذیرش از طریق آزمون ملی دستیاری، انشاله پذیرش دستیار تخصصی بومی توسط بسیاری از دانشگاههای کشور خواهیم داشت.