انتصاب سرپرست اداره‌کل حراست استانداری گیلان
انتصاب سرپرست اداره‌کل حراست استانداری گیلان
رشت_سرتوک_با صدور حکمی از سوی عباسی استاندار گیلان، یوسف لطفی‌نژاد به‌عنوان سرپرست اداره کل حراست استانداری گیلان منصوب شد.

به گزارش سرتوک، اسدالله عباسی استاندار گیلان با صدور حکمی، یوسف لطفی‌نژاد را به‌عنوان سرپرست اداره کل حراست استانداری گیلان منصوب کرد.
پیش از این رضا جمشیدی سه‌ساری مدیرکلی حراست استانداری را بر عهده داشته است.