اهدا عضو نام آور گیلانی به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید
اهدا عضو نام آور گیلانی به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید
رشت_سرتوک_اهدا عضو نام آور 56 ساله گیلانی ساکن املش به بیماران نیازمند، زندگی دوباره بخشید.

به گزارش سرتوک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب دا )؛ نوراله خشکدشتی ۵۶ ساله گیلانی ساکن املش که ۲۳ دی ماه سال جاری، بعلت آسیب مغزی، دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید مرگ مغزی، توسط تیم فراهم آوری اعضای پیوند دانشگاه علوم پزشکی گیلان به اهدا نایل شد. در این خصوص با رضایت خانواده ، دو کلیه این نام آور گیلانی در مرکز آموزشی، درمانی رازی رشت، به بیماران نیازمند پیوند زده شد و کبد جهت پیوند به بیمار نیازمند به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز انتقال یافت .

لازم به ذکر است ؛ این شانزدهمین اهدای عضو از استان گیلان در سال ۱۳۹۹ می باشد.