بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان از پروژه آبرسانی به شفت از چاههای ماسوله رودخان
بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان از پروژه آبرسانی به شفت از چاههای ماسوله رودخان
5000 مشترک شهری شفت و روستاهای در مسیر خط انتقال از پروژه آبرسانی به شفت بهره مند خواهند شد

🌐پایگاه خبری تحلیلی سرتوک_به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، در بازدید مدیرعامل این شرکت از پروژه آبرسانی به شفت در راستای اجرای طرح آبرسانی به صومعه سرا، فومن و شفت از چاههای ماسوله رودخان، ضمن بررسی مشکلات اجرای پروژه، بر تسریع در روند اجرا تأکید شد.

سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی به شفت در راستای اجرای طرح آبرسانی به صومعه سرا، فومن و شفت از چاههای ماسوله رودخان در حال اجراست افزود: این پروژه جهت تأمین آب مناسب و بهداشتی ۵۰۰۰ مشترک شهرستان شفت در حوزه شهری و روستاهای در مسیر خط انتقال اجرا می شود.

وی همچنین افزود: این پروژه شامل اجرای خط انتقال به طول ۱۶ کیلومتر می باشد که ۱۲ کیلومتر آن با لوله ۴۰۰ میلیمتری چدن داکتیل و ۴ کیلومتر با لوله ۳۰۰میلیمتری چدن داکتیل اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در ادامه گفت: هم اکنون ۳۸۰۰ متر لوله گذاری با لوله ۳۰۰ میلیمتری چدن داکتیل و ۷۵۰ متر با لوله ۴۰۰ میلیمتری چدن داکتیل اجرا شد که با توجه به محل تأمین اعتبار این پروژه از اعتبارات ملی ، در صورت تأمین و تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز، روند اجرای پروژه سرعت بیشتری خواهد داشت.