بازدید میدانی از پروژه جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی بازار رشت
بازدید میدانی از پروژه جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی بازار رشت
فاطمه شیرزاد از پروژه جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی بازار رشت بازدید کرد،

به گزارش سرتوک به نقل از گیل ابراز؛فاطمه شیرزاد،عضو شورای اسلامی شهر رشت در حاشیه بازدید از پروژه جمع‌آوری و هدایت آب‌‌های سطحی بازار رشت گفت:این پروژه به منظور بهسازی معابر و رفع آبگرفتگی های این مسیر، در مرحله اجرا و با پیشرفت فیزیکی قابل قبولی در حال انجام است که با اجرای این عملیات مشکل هدایت آبهای سطحی این منطقه برطرف می شود.