با تامین سوخت نیروگاه ها، خاموشی ها اعمال نخواهد شد.
با تامین سوخت نیروگاه ها، خاموشی ها اعمال نخواهد شد.
رشت_سرتوک_سخنگوی صنعت برق اعلام کرد: جداول منتشر شده توسط شرکت های توزیع نیروی برق ، برنامه خاموشی های احتمالی است که با تامین سوخت نیروگاه ها، خاموشی اعمال نخواهد شد.

به گزارش سرتوک به نقل از روابط عمومی توانیر،دکتر مصطفی رجبی مشهدی با تاکید براین که با توجه به آنکه طی روزها اخیر سوخت تحویلی به نیروگاه ها کاهش یافته بود برنامه خاموشی احتمالی را اعلام کردیم تا هموطنان بتوانند برای فعالیت های روزمره خود در صورت کمبود سوخت نیروگاه ها برنامه ریزی داشته باشند، خاطرنشان کرد: همانطور که پیشتر اعلام شده بود، به دلیل محدودیت در تامین سوخت نیروگاه ها و افزایش مصرف گاز بخش خانگی، احتمال بروز خاموشی ها وجود داشت چرا که نیروگاه های حرارتی کشور عمدتا با گاز کار می کنند.
رجبی مشهدی تاکید کرد: در صورتی که هموطنان در سراسر کشور تنها دمای محیط خود را یک درجه کاهش و روشنایی های اضافی را خاموش کنند، مشکل تامین انرژی کشور (گاز و برق) حل خواهد شد و نیازی به اعمال خاموشی نخواهد بود.
وی مجددا تاکید کرد: جداول منتشر شده توسط شرکت های توزیع نیروی برق ، برنامه خاموشی های احتمالی است و در صورتی که با صرفه جویی مردم خاموشی اعمال نخواهد شد.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: تاکنون به دلیل همکاری مردم، خاموشی در بخش خانگی اعمال نشده است که البته باید در این زمینه از صنایع بزرگ، شهرکهای صنعتی و دستگاه های دولتی و خصوصی که برای کاهش مصرف انرژی همکاری کرده اند، تشکر کرد.