برای سالمندان کارت منزلت صادر می شود
برای سالمندان کارت منزلت صادر می شود
رشت_سرتوک_ دکتر حسین نحوی نژاد در اولین جلسه کارگروه سالمندان گفت: حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان در اولویت اداره کل بهزیستی استان گیلان است.

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان، مدیرکل بهزیستی استان گیلان، در اولین جلسه کارگروه سالمندان با تاکید برتوجه از سالمندان افزود: با توجه به اینکه استان گیلان بیش از سیصد هزار نفر سالمند دارد و از این تعداد قریب به ۱۸ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند، باید مداخله به هنگام در راستای حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی اجتماعی و معنوی سالمندان صورت پذیرد.

دکتر حسین نحوی نژاد اضافه کرد :طرح صدور کارت منزلت برای سالمندان با رویکرد خدمات بهداشتی و رفاهی در اولویت امور اداره کل بهزیستی قرار دارد و امیدواریم با هماهنگی های بین بخشی بتوانیم در سال آینده به صورت پایلوت ۵۰۰ نفر از سالمندان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مشمول این طرح کنیم.

نگرش بهزیستی در خدمت رسانی به سالمندان بر اساس سطح عملکرد آنان و نه صرفا سن تقویمی ، ایده تشکیل کارگروه های فرعی عملکردی کوچک تر ، چابک تر و پویاتر و نقش بسیار ارزنده ای که تمامی حوزه های سازمان می توانند در تدوین برنامه عملیاتی بر اساس برنامه راهبردی تبیین شده در سند ملی سالمندان داشته باشند از سایر فراز های مطرح شده در این نشست بود.

در ادامه هر کدام از اعضا به بیان نظرات تخصصی خود در این حوزه پرداختند.