بررسی هزینه دفن و کفن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
بررسی هزینه دفن و کفن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
رشت_سرتوک_فاطمه شیرزاد تاکید کرد: بررسی هزینه دفن و کفن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

به گزارش سرتوک به نقل از باز باران خبر فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی رشت در یکصد و شصت و نهمین جلسه شورا گفت: در گذشته هزینه مربوط به کفن و دفن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی توسط شهرداری رشت دریافت نمی شد و کاملا رایگان بود اما اکنون اینگونه نیست. وی در این نشست از رییس شورا خواست تا این موضوع مهم را بررسی کرده و راهکار عملی برای حمایت بیشتر از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی انجام شود تا هزینه ها از این خانواده ها دریافت نشود.http://bazbarankhabar.ir/?p=15176