بهره مندی یک روستای شهرستان ماسال از آب آشامیدنی
بهره مندی یک روستای شهرستان ماسال از آب آشامیدنی
بهره مندی یک روستای شهرستان ماسال از آب آشامیدنی

 

پایگاه خبری تحلیلی سرتوک _به گزارش روابط عمومی آبفار شهرستان ماسال ،۲۷۵خانوار روستای اسطلخ زیر ماسال از آب آشامیدنی برخوردار شدند.
مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ماسال امروز گفت : با حفر چاه عمیق در روستای اسطلخ زیر، این تعداد خانوار از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.
محمد کاظم ابراهیمی افزود : برای حفر این چاه عمیق ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شد.