بیمه سلامت از ارکان مهم تضمین سلامت است
بیمه سلامت از ارکان مهم تضمین سلامت است
رشت_سرتوک_شاه کوئی امید به زندگی را یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع امروزی دانست و گفت: بیمه سلامت یکی از مهمترین ارکان تضمین سلامت در جامعه است.

به گزارش سرتوک به نقل از خط گیلان ، محمدحسین شاه کوئی امروزدر دیدار با رییس بیمه سلامت شهرستان تالش که به مناسبت هفته بیمه سلامت برگزار شد اظهارکرد: بیمه سلامت یکی از مهمترین ارکان تضمین سلامت است

فرماندار تالش افزود: گسترش بیمه و ارائه خدمات برتر، به روز و کارآمد و از سویی تسهیل گر از جمله راهکارهای دولت ها برای جامعه ای سالم با سلامت پایدار است.

وی تصریح کرد: بیمه درمان یکی از مهم ترین بخش های صنعت بیمه است چون به طور مستقیم با سلامت جامعه سر و کار دارد.

شاه کوئی، امید به زندگی را یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع امروزی دانست و خاطرنشان کرد: سلامت و پوشش بیمه درمان یکی از عوامل موثر در افزایش امید به زندگی افراد به شمار می رود.

گفتنی است بیش از ۱۴۰ هزار تالشی تحت پوشش بیمه سلامت هستند.