تسلیت ستاد پزشکیان در گیلان به خانواده جانباختگان حادثه بیمارستان قائم
پایگاه خبری سرتوک